1. ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ช่วยให้คุณทราบว่าข้อมูลใดบ้างที่เราจะรวบรวมไว้เมื่อคุณใช้บริการของเรา เหตุใดเราจึงรวบรวมข้อมูลนี้ รวมวิธีการใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมมา โดยเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ ๆ จึงขอแนะนำให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ

2. ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

คุณอาจถูกขอข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่เราจะไม่บันทึกข้อมูลเหล่านี้ เซิร์ฟเวอร์ของเราจะเก็บบันทึกเฉพาะข้อมูลระบบ ทราฟฟิก ที่อยู่ IP ต้นทาง วันที่และเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์ หน้าเว็บที่เข้าชม การใช้ภาษา รายงานข้อขัดข้องของซอฟต์แวร์ และประเภทของบราวเซอร์ที่ใช้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จำเป็นสำหรับการปรับปรุงคุณภาพบริการของเรา

3. วิธีการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

เราอาจเก็บข้อมูลตามที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยอัตโนมัติผ่านการมีปฎิสัมพันธ์ของคุณบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ เราอาจว่าจ้างผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 เพื่อดูแลด้านเทคนิค ซึ่งอาจมีการเปิดเผยข้อมูลบางอย่าง แต่จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

4. การเข้าถึง

คุณสามารถเลือกไม่รับโฆษณาด้วยการปรับตั้งค่าบัญชีของคุณในเว็บไซต์หรือบริการของเราผ่านอีเมลที่คุณได้รับจากเรา หรือโดยการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทางอีเมล นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อเราเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากมีความจำเป็นในอนาคต เราจะอัปเดตข้อมูล หรือทำเครื่องหมายเพื่อห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด อย่างไรก็ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้หยุดเราจากการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกำหนด

5. คุกกี้

เราอาจจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณโดยใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่บันทึกการเข้าชมของคุณบนหน้าเว็บออนไลน์ของ Happyluke.space นอกจากนี้ เรายังใช้แฟลชคุกกี้เพื่อติดตามการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณเพื่อนำมาปรับปรุงบริการของเรา และปรับแต่งให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

ในขั้นตอนการลงทะเบียน คุกกี้จะเก็บข้อมูลของคุณในฐานะลูกค้า และให้บริการตามที่คุณต้องการ เราใช้คุกกี้เพื่อให้การนำทางเร็วขึ้น และให้ข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ อย่างไรก็ตามคุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ผ่านการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของคุณได้ แต่การปฏิเสธคุกกี้จะทำให้ คุณลักษณะบางอย่างอาจทำงานไม่เสถียร กล่าวคือ คุกกี้ใช้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ แต่คุณมีตัวเลือกในการจัดการคุกกี้ตามที่คุณต้องการ

6. การคุ้มครองผู้เยาว์

บริการของเราไม่ได้มีเป้าหมายให้ใช้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ดังนั้น เราจึงมีนโยบายในการตรวจสอบและป้องกันการเข้าถึงบริการของเราตามหน้าที่ หากเราพบว่าบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านบริการของเรา เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากบันทึกของเราทันที

7. แนวทางปฏิบัติกรณีบุคคลที่ 3

เราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณให้กับเว็บไซต์บุคคลที่ 3 ที่เชื่อมโยงกับบริการของเรา หรือเชื่อมโยงกลับมาที่บริการของเรา สิ่งนี้รวมถึงข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลที่ 3 ที่ดำเนินการดูแลโปรแกรมพันธมิตรของเรา หรือโปรแกรมอื่น ๆ บนเว็บไซต์นั้น ๆ เนื่องจากเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 เหล่านี้ดำเนินการแยกจากเรา และข้อมูลใด ๆ ที่ถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลที่ 3 นี้จะถูกควบคุมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านั้น

8. ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย

เราให้บริการ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากธรรมชาติของเทคโนโลยีและธุรกิจของเรามีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่ตามมา

9. ยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ การที่คุณใช้บริการของเราต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยเราขอแนะนำให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ

นอกจากนี้ ตามมาตรา 77 ของ GDPR คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของคุณต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด

10. เว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา และไม่ได้อยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์อื่นโดยใช้ลิงก์ที่ให้ไว้ ผู้ดำเนินการของเว็บไซต์เหล่านั้นอาจรวบรวมข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา ซึ่งอาจแตกต่างจากของเรา และผู้ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากเกิดข้อผิดพลาดบนเว็บไซต์ของพวกเขา